دل

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی ال یاسین السلام علیک یا داعی الله و ربانی ایاته


دنیای قشنگی نیست!
می دانی! زمانه ی عجیبی است...
برخی مردم امام گذشته را عاشقند, نه امام حاضر را!

می دانی چرا؟

امام گذشته را هرگونه بخواهند تفسیر می کنند, اما
امام حاضر را, باید فرمان ببرند...
و کوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند...

author: Facebook
 دلتنگ مهدی عج group

بازم میگم به خدا اقا غریبه !
همین
نوشته شده در 92/03/17ساعت 1:33 توسط مهاجر| |

 حق دارم اگر بیش از حد در فغانم....اخر دل دادن و نومید شدن درد کمی نیست ...


شنیده بودم که می گفتن 

اگر عاشقانه هوا دار یاری اگر ابرو می گذاری به پایش یقینا یقینا هوا داره یاری 

بعد گفتن 

دل اشفته یودن دلیله کمی نیست. اگر بی قراری بدان یاره یاری 

تا این که اخرش رسیدم به 

مسیرت مشخص . امیرت مشخص . مکن دل دل . ای دل بزن دل به دریا 


رفتیم دریا خشک شد ......اقا اگه اینقدر بدم ..اگر به خاطره زنده بودن من نمی ای... اقا همین طور که من برا ظهورت دعا می کنم تو هم برا مرگ من دعا کن. ... راحت تر از نبودنته 


ملت چهله ها می گیرن برا رفع مشکلاتشون یکی پول می خواد یکی کار می خواد منم اقامو می خوام .... همه گرفتن حاجتاشونو ..فکر کنم سره ما کلاه رفت یا شایدم .....

اقا راحت باش با خدا...خجالت نکش..دلت به حال ما نسوزه اگر که نمی تونی به این فکر کن : 

      نبودنت از هر دردی سختر از هر سنگی سنگین تر روی سینه و از هر طنابی محکم تر 

                                      پس بیا .بیا. بیا. بیا. بیا.                       خواهش می کنم .


بازم مگم به خدا اقا غریبه 

یا حقنوشته شده در 92/03/06ساعت 13:13 توسط مهاجر| |

سلام سلام سلام 

اخ چه شبی بود شب لیلهالرغائب امسال 

خدایا شکرت که اجازه دادی نمازتو بخونم 

خدایا شکرت که در اون اوج نذاشتی هیچ فکری  یادعایی یا ارزویی هیچ هیچ جز یار ...تو دلم و فکرم و ذهنم بیاد

خدایا شکرت که خانم فاطمه زهرا دعامو به گوش شما رسوند 

خدایا شکرت که قلبمو حداقل در این لحظه اروم کردی

خدایا شکرت که گذاشتی منت اقا رو بکشم با اینکه اون بیخیال ماست (اینجا رو نمی تونم منصف باشم. اقا شرمنده)

خدایا شکرت که می زاری شکرت کنم 

به امید اینکه اقا امام زمان لحظه لحظه ی عمر همراهت باشه 
بازم می گم به خدا اقا خیلی غریبه!


نوشته شده در 92/02/30ساعت 0:11 توسط مهاجر| |


Design By : Night Skin